พวกเราคือ Umiwi

เครื่องประดับสีสันสดใสมีชีวิตชีวา

เครื่องประดับคุณภาพดีสีสันสดใสของเรา
ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นร่วมกับบริษัทน้องใหม่ภายใต้โครงการความช่วยเหลือในประเทศไทยและประเทศเม็กซิโก

นักออกแบบและช่างฝีมือท้องถิ่นได้ออกแบบเครื่องประดับเหล่านี้โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในแต่ละพื้นที่

โครงการแฟชั่นของเรานั้นมีจุดเด่นคือ ความคงทนของผลิตภัณฑ์ คุณภาพที่ได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ และสีสันที่หลากหลาย

 

 

มันไม่ใช่เทพนิยาย และไม่ได้เน้นเพียงการค้าขายเท่านั้น

 แต่เราได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือใหม่

 หลักการของของเราคือการสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้าควบคู่
 ไปกับโครงการช่วยเหลือซึ่งมีผู้บริจาคเป็นผู้สนับสนุน

 คุณภาพการเงินใหม่ และความเป็นอิสระนั้นจะเพิ่มขึ้น

 การสนับสนุนผู้คนและโครงการความช่วยเหลือนี้ให้สามารถ
 ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเองนั้นคือปรัชญาของเรา